In mijn praktijk zie ik kinderen die bijvoorbeeld:
gevoelig zijn
-  volle hoofden hebben
-  onzeker / verlegen zijn in nieuwe situaties 
-  gevoelens oppotten en die ineens eruit gooien 
-  alles goed willen doen, geen fouten willen maken
-  voelen dat ze er niet bij horen 
-  schakeltijd nodig hebben bij overgangen (school-thuis bv)
-  meelopen, niet voor zichzelf kiezen 
-  snel afgeleid zijn, werkjes of karweitjes niet afronden 
-  een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben
-  nieuwe of uitdagende dingen het liefst vermijden
-  zichzelf niet goed genoeg vinden

Coachingsmogelijkheden voor kinderen
Coaching is gericht op gevoeligheid en/of groeimindset, waarbij weerbaarheid altijd een rode draad vormt. Ik werk met diverse methodieken.
Soms past één methodiek prima bij een kind en de hulpvraag, dan nemen we die methodiek als leidraad. Soms mix ik methodieken, daarbij heel goed aanvoelend wat een kind specifiek nodig heeft.
Nooit werk ik volgens een geheel vaststaand plan. Aanpassingen op basis van ervaringen van en met het kind en op basis van aanvullende informatie van ouders zijn altijd mogelijk.

Sensikids is een methodiek waarbij (hoog)gevoelige kinderen leren omgaan met deze eigenschap en waarbij ze leren hoe ze zich weerbaarder kunnen maken voor prikkels om hen heen.

Voor 5-7 jarigen:
Ik voel me oké!

Cursus boek ik voel me oké

Voor 7-11 jarigen:
Ik ben oké!

Cursus boek ik ben oké

Voor 11-16 jarigen:
Power pubers!

Cursus boek power pubers

Voordelen van de trainingen
Je kind leert:
benoemen wat hij meemaakt
-  zijn gevoelens te herkennen en benoemen
-  zijn eigen plek beter in te nemen
-  handige oplossingen te verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt
-  
negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten
stress te herkennen bij zichzelf en anderen
-  zijn hoofd en lichaam te ontspannen via ontspanningsoefeningen
zijn eigen kwaliteiten en talenten kennen

Kortom, door de training staat je kind steviger in zijn schoenen en kan makkelijker met (nieuwe) situaties omgaan.

Ik werk daarnaast met drie protocollen:
-  het aandachtsprotocol
-  het schrikprotocol
-  het stressprotocol

Begrippen die je kind leert gebruiken zijn: O jee en Oké!, de stressladder, schrik!, de ruimte om je heen, de zintuigenboom en jezelf zijn. 

De kinderen krijgen naast het werkboek een eigen map mee naar huis waarin alle werkvormen meegaan. Na elke bijeenkomst krijgen de ouders een nieuwsbrief mee waarin wordt uitgelegd wat er tijdens de bijeenkomst behandeld is. Thuis kan dan het verhaal nog eens gelezen worden, de ontspanningsoefening samen worden gedaan en een spelletje worden gespeeld. De map en het werkboek kunnen aan de leerkracht worden getoond zodat hij of zij weet wat het kind bij ons heeft geleerd.

Voor wie
De Sensikids cursussen kunnen aan alle kinderen worden gegeven. De meeste kinderen die naar een Sensikids opvoedcoach gaan zijn hooggevoelig. Maar ook kinderen met faalangst, slaapproblemen of volle hoofden kunnen de cursussen volgen. De resultaten zijn meestal positief in deze gevallen. Ook aan kinderen met de diagnose ADHD, ADD of Autisme kan de cursus worden aangeboden. De problematiek zal niet veranderen, wel krijgt het kind meer vaardigheden mee die het mogelijk makkelijker maken om met de problematiek om te kunnen gaan.