In mijn praktijk zie ik ouders die bijvoorbeeld:
-  merken dat hun kind sneller dan andere kinderen van streek raakt door onrecht, conflicten of leed
-  zien dat hun kind alles intens beleeft: vreugde en geluk, maar ook akelige gevoelens
-  merken dat hun kind weinig contact maakt met andere kinderen of juist in samenspel boos/verdrietig wordt
-  zich zorgen maken om het vermijdende, soms zelfs faalangstige gedrag van hun kind
-  verrast worden door het grillige gedrag van hun kind en zoeken naar een passende reactie
-  zich soms onzeker voelen en een stevige bodem voor hun opvoeding willen
-  geconfronteerd worden met onbegrip vanuit de omgeving, die hun kind ziet als "lastig"
-  (h)erkenning zoeken voor hun kind na een aanvraag vanuit school voor een (diagnostisch) onderzoek
-  op zoek zijn naar leuke tips om de opvoeding van hun gevoelige kind te vergemakkelijken
-  zichzelf herkennen in hun gevoelige kind maar nog niet eerder hebben stilgestaan bij hun eigen gevoeligheid

Coachingsmogelijkheden voor ouders
Om ouders te ondersteunen in het opvoeden van een hooggevoelig kind bied ik de Wijze Ouderscursus en losse thema sessies aan.

Wijze Ouder cursus  (4x 2 uur)
(minimaal 5,  maximaal 10 deelnemers)

De Wijze Ouder cursus is in eerste instantie bedoeld voor ouders met (hoog)gevoelige kinderen, maar ook ouders zonder (hoog)gevoelige kinderen zijn uiteraard welkom. Bij deze cursus is dit werkboek inbegrepen:

Wijze Ouders cursusboek

Voordelen van deze cursus:
-  je kent de eigenschappen van hooggevoeligheid
-  je weet in hoeverre je kind prikkelmijdend danwel prikkelhongerig is
-  je leert de sterke kanten en valkuilen hiervan herkennen
-  je weet hoe je kind prikkels verwerkt en stress opbouwt
-  je hebt tools waarmee je je kind kunt helpen stress te reduceren
-  je hebt tools waarmee je je kind kunt helpen omgaan met emoties en (onverwachte) ojee momenten
-  je weet hoe je de drie protocollen en alle begrippen uit de kindersessies kunt inzetten
-  je weet hoe je het effectiefste kunt communiceren met je kind

Losse thema sessies (per uur)
Je kunt aan de volgende thema's denken:
-  
informatie uit de Wijze Ouder cursus
-  omgaan met gevoelens
-  herkenning van vaste en groei mindset, inclusief gebruik van groeitaal
 

Neem gerust contact met me op. Tijdens een gratis gesprek vertel ik je wat de mogelijkheden zijn.